Zwalczanie grzybów w uprawach rolnych

Zwalczanie grzybów w uprawach rolnych

Bardzo istotną rolę w uprawie zbóż ozimych jest wykorzystywanie środków ochrony roślin, które pozwalają na wyeliminowanie różnego typu zagrożeń.

Możemy stosować bardzo skuteczne herbicydy selektywne, które bardzo dobrze radzą sobie z chwastami dwuliściennymi nie wyrządzając szkód w uprawach. Dodatkowo dostępne są insektycydy, które radzą sobie z larwami, które zjadają łodygi oraz liście roślin, prowadząc do znacznego uszczuplenia plonów. Możemy wykorzystać również fungicydy, które stosuje się w przypadku zagrożenia grzybem.

Zwalczanie grzybów w uprawach rolnych

Opryski fungicydowe w uprawach zbóż ozimych

Fungicydy możemy stosować prewencyjnie jako opryski zaraz po wysiewie, w okresie jesiennym dla zbóż ozimych, pszenicy, czy też pszenżyta. Dzięki temu możemy chronić nasiona, usuwać grzybnie znajdujące się w glebie. Dodatkowo dostępne są fungicydy, które wykorzystuje się w okresie wiosennym oraz letnim. W tym przypadku możemy zidentyfikować zagrożenie poprzez obserwację liści. Grzyby często atakują w sposób charakterystyczny, tworząc na liściach brązowe plamy, niekiedy mogą być to inne kolory czy też odcienie na podstawie, według których identyfikujemy rodzaj grzyba oraz dobierzemy właściwy fungicyd.

Są to preparaty, takie jak Proticon, Ozzi, Aspik, X-Met czy Kier. Są to najczęściej fungicydy w formie stężonej zawiesiny lub też granulatu, który rozpuszczamy w wodzie, w ten sposób przygotujemy opryski działające na liście, łodygi, mogą być to także opryski wchłaniane przez korzenie. W zależności od typu fungicydów powinniśmy zwrócić uwagę na warunki oprysku. W przypadku fungicydów glebowych należy zwrócić uwagę na wilgotność, tak aby fungicyd dostał się do układu korzennego, co w przypadku zbyt wysokich temperatur czy twardej gleby mogłoby zostać utrudnione. W przypadku fungicydów działających ustrojowo zbyt obfite opady deszczu czy też wiatr mogłyby przyczynić się do osłabienia działania preparatu.

Profesjonalne fungicydy dla upraw zbóż ozimych możemy zakupić na stronie https://innvigo.com/zabiegi-fungicydowe-zboza-ozime/. Dostępne są środki, które chronią przed grzybami, mogą być stosowane doglebowo, nalistnie, dzięki temu stworzymy właściwą ochronę naszym uprawom.

Zdrowie