Użyczenie certyfikatu kompetencji zawodowych

Użyczenie certyfikatu kompetencji zawodowych

Certyfikat kompetencji zawodowych jest dokumentem który upoważnia przedsiębiorców do prowadzenia firmy w zakresie transportu drogowego.

Certyfikat będzie konieczny w celu wydania odpowiedniej licencji, często certyfikat posiada właściciel lub też osoba która zarządza transportem w przedsiębiorstwie. Oczywiście Główny Inspektorat Transportu Drogowego określa zasady użyczania certyfikatu kompetencji zawodowych. W tym przypadku w przedsiębiorstwie powinna znajdować się przynajmniej jedna osoba posiadająca tego rodzaju certyfikat, która w sposób ciągły zarządza różnego rodzaju operacjami transportowymi przedsiębiorstwa. Może to być nadzór nad kierowcami, przewozami, różnego rodzaju zadaniami związanymi z księgowością.

Użyczenie certyfikatu kompetencji zawodowych

Przepisy dotyczące certyfikatu kompetencji zawodowych

W przypadku użyczenia należy zatrudniać osobę która będzie posiadała tego rodzaju certyfikat. Powinna ona być stale połączona z przedsiębiorstwem wykonując pracę na rzecz firmy. Będzie to właściciel, udziałowiec, dyrektor czy też osoba zarządzająca, musi to być także osoba która mieszka na terenie Unii Europejskiej. W niektórych przypadkach GITD może zezwolić na wykonywanie zawodu przewoźnika, przyznać licencję transportową oraz wszystkie konieczne zezwolenia w przypadku kiedy zatrudniamy na podstawie umowy cywilnoprawnej osobę która zajmuje się przykładowo utrzymaniem pojazdów, przygotowywanie umów, czy też prowadzenia księgowości w firmie. Oczywiście istotne jest aby osoba która zarządza operacjami związanymi z transportem nie pracowała dla więcej niż w czterech przedsiębiorstwach gdzie może obsługiwać floty liczące więcej więcej niż 50 pojazdów.

Osoba zarządzająca transportem odpowiada także finansowo za wykroczenia, które mogą wystąpić w firmie spedycyjnej, dlatego też osoba użyczająca certyfikat kompetencji zawodowych powinna mieć świadomość odpowiedzialności. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem będzie przeszkolenie osoby zatrudnionej na stałe w naszej firmie, dzięki temu będziemy mieli pewność iż będziemy spełniali wszystkie warunki zawarte w ustawie.

 

Zabezpieczenie finansowe

Obecnie zabezpieczenie finansowe do licencji jest dość popularne, możemy skorzystać z usługi osób prywatnych czy też firm które mogą pomóc nam w załatwieniu formalności czy też możemy po prostu zatrudnić osoby która posiada certyfikat. Będzie to istotne w przypadku kiedy w firmie zachodzą zmiany personalne, osoba która do tej pory posiadała certyfikat została zwolniona.

Zdrowie