Współczesne nurty psychoterapii

Współczesne nurty psychoterapii

Od momentu, w którym odkryto terapeutyczną moc psychoterapii, psycholodzy pracujący w różnych nurtach starają się doskonalić swoje metody pracy.

Zadaniem psychoterapeuty jest słuchanie i zadawanie odpowiednich pytań – tak, aby jego klient sam rozwiał własne wątpliwości i znalazł źródło problemów. Doświadczony specjalista wybiera odpowiedni styl pracy w zależności od tego, z jakimi trudnościami zmaga się pacjent. W jakich nurtach najczęściej jest prowadzona psychoterapia?

Terapia krótkoterminowa

Terapia krótkoterminowa to współcześnie jedna z najpopularniejszych metod pomocy pacjentom w kryzysie. Jej założenia to szybka diagnoza głównego problemu i praca z nim w nurcie poznawczo-behawioralnym. W praktyce oznacza to poznanie źródeł szkodliwych przekonań oraz praca nad zmianą wyuczonych schematów. Centrum Dobrej Terapii to miejsce, gdzie odbywają się sesje psychoterapii krótkoterminowej. W założeniu nie trwają one dłużej niż trzy miesiące. Dzięki współpracy z wykwalifikowanym psychoterapeutą, pacjent który odbywa terapię w tym nurcie ma szansę zyskać motywację do dalszej pracy.

Współczesne nurty psychoterapii

Klucz do samoświadomości

Ponieważ wyżej wspomnieliśmy o nurcie poznawczo-behawioralnym, warto nieco rozwinąć ten wątek. Ta metoda pracy psychoterapeutycznej, o której mówimy, jest bowiem jedną z najczęściej stosowanych. Współczesna popularność tego nurtu bierze się z pragmatyzmu, który go cechuje. Pracując w założeniach tego nurtu, psychoterapeuta stara się zwiększyć samopoznanie pacjenta. Wychodzi przy tym z założenia, że źródeł jego problemów można dopatrywać się w podświadomych mechanizmach i powtarzanych schematach. Poznając je, wpływamy na swoje zachowanie i mamy szansę je zmienić.

W trakcie spotkań ważne jest też ćwiczenie nowych nawyków nie tylko myślowych, ale i tych dotyczących zachowania. Ważnym elementem na sesjach jest także praca nad oddzieleniem myśli od faktów. Terapeuta wraz z pacjentem stara się złapać moment impulsu wyzwalającego zachowanie, które w perspektywie często okazuje się szkodliwe. Regularna praca przynosi nowe nawyki, które podnoszą jakość życia.

Zdrowie