Badania obrazujące tkanki są ważne dla prawidłowej diagnozy pacjenta

Badania obrazujące tkanki są ważne dla prawidłowej diagnozy pacjenta

Skanowanie z zastosowaniem tomografii komputerowej zapewnia obrazy w odcieniach szarości.

Czasami te odcienie są do siebie bardzo podobne, co utrudnia rozróżnienie między dwoma obszarami. Aby rozwiązać ten problem, można zastosować wzmocnienie kontrastu. Bar jest powszechnie używany do zarysowania przewodu pokarmowego, a do zarysowania tętniczych naczyń krwionośnych stosuje się dożylny kontrast. Dożylne środki kontrastowe zawierają jod i istnieje ryzyko wystąpienia anafilaksji z nimi i pogorszenia niewydolności nerek. Nowsze środki są niejonowe i rzadziej powodują reakcje alergiczne, są jednak droższe. Skanowanie za pomocą tomografii komputerowej jest bezbolesne, nieinwazyjne i dokładne. Główną zaletą jest możliwość jednoczesnego obrazowania kości, tkanek miękkich i naczyń krwionośnych. Badania takie są szybkie i proste, a w nagłych przypadkach mogą ujawnić obrażenia wewnętrzne i krwawienie wystarczająco szybko, aby ratować życie pacjenta. Badania obrazujące tkanki są ważne dla prawidłowej diagnozy pacjenta

Tomografia komputerowa jest zatem opłacalnym narzędziem do obrazowania szerokiego zakresu problemów klinicznych.

Tomografię można wykonać, jeśli masz wszczepione urządzenie medyczne dowolnego rodzaju, w przeciwieństwie do rezonansu magnetycznego, gdzie nie można mieć żadnych przedmiotów i części metalowych, takich jak śruby w kościach czy rozrusznik serca. Jednaj rezonans magnetyczny jest wyjątkowo bezpieczny dla pacjenta, o ile zachowane są odpowiednie środki ostrożności. Ważne jest, aby przed badaniem usunąć metalowe przedmioty, w tym zegarki, biżuterię i elementy odzieży z metalowymi nitkami lub zapięciami. Potężne pole magnetyczne skanera może przyciągać pewne metalowe przedmioty zwane obiektami ferromagnetycznymi, powodując ich nagły i bardzo silny ruch w kierunku środka systemu rezonansu magnetycznego. Opisywaniem badań z użyciem obrazowania zajmuje się teleradiologia. Może to stwarzać zagrożenie dla pacjenta lub kogokolwiek na drodze obiektu, dlatego bardzo ważne jest, aby zapobiec przedostawaniu się przedmiotów ferromagnetycznych do pomieszczenia, w którym wykonywane jest badanie z zastosowaniem rezonansu magnetycznego.

Zdrowie